Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu nášho webu. Tým, že tento web používate, súhlasíte s používaním cookies.
 
 

Nákupný košík

 x 
Prázdny košík

ODBER NOVINIEK

Odoberajte aktuálny leták a budete vždy informovaný o novinkách
NÁKUPNÝ KOŠÍK
Slovak English German

Obchodné podmienky

dark - akčné figúrky - obchodné podmienkyOBCHODNÉ PODMIENKY

01/ Všeobecné ustanovenia
02/ Ochrana osobných údajov
03/ Spôsob nakupovania
04/ Spôsob platby
05/ Spôsob dodania
06/ Expedičné náklady
07/ Dodacie lehoty
08/ Potvrdenie objednávky
09/ Zrušenie objednávky

10/ Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy
11/ Reklamácie a záručné podmienky

 

01/ Všeobecné ustanovenia:

- kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim
- vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné
- predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v nákupnej zmluve – objednávke, rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu
- v prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať
- zaväzujeme sa svojim zákazníkom dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený slovenskými návodmi na používanie výrobku
- podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári
- objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim
- v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a právo požadovať úhradu finančnej zálohy kupujúcim, na objednaný tovar
- v prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť
- rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
Predajnou cenou za tovar sa rozumie vždy cena uvedená v mene EUR

 


02/ Ochrana osobných údajov:

 - prehlásenie o ochrane osobných údajov = viď článok v sekcii "DOMOV" časť "OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV"
- odoslaním objednávky prostredníctvom internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu s Obchodnými podmienkami potvrdzujete, že ste sa rovnako oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto v plnom rozsahu akceptujete
- osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zverejnením a pred použitím treťou osobou, sú použité pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom
- osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované iným tretím osobám
- zákony a predpisy - Zákon č. 428/2002, 122/2013, 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 


03/ Spôsob nakupovania:

- po zaregistrovaní sa v online obchode, jednoduchým pridaním do nákupného košíka a uzatvorením objednávky
- emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky Orange: 0905259919, O2: 0948259919
- SMS správou
- písomne na našej adrese určenej pre poštový styk:
Silvius Kulich, Centrum 2395/33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
- priamo v našom kamennom obchode:

dark – bižutéria, módne doplnky a akčné figúrky
OD PRIOR STRED, Námestie SNP 2497 vo Zvolene - na prízemí

Pondelok - Piatok: 08:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 08:00 hod – 13:00 hod

 


04/ Spôsob platby:

 - dobierkou pri prevzatí zásielky
- vopred - po vzájomnej dohode - na základe vystavenej pred faktúry - na každej pošte poštovou poukážkou typu U, v prospech Silvius Kulich, Novosady 16, 962 12 Detva č. účtu: 2625781416/1100, majiteľ účtu Silvius Kulich
- vopred - po vzájomnej dohode - na základe vystavenej pred faktúry - priamym vkladom, alebo bezhotovostným prevodom na účet 2625781416/1100 vedený v Tatra banke, majiteľ účtu Silvius Kulich
- v hotovosti - pri osobnom prevzatí tovaru v našom kamennom obchode

 


05/ Spôsob dodania:

 - slovenskou poštou
- zmluvnou kuriérskou službou Geis Parcel SK
- vlastný rozvoz - po vzájomnej dohode a po uhradení zásielky vopred - platí pre vybrané mestá na území SR 1 krát mesačne – bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov
- osobné prevzatie v kamennom obchode - po vzájomnej dohode – bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov (neváhajte sa informovať)


06/ Expedičné náklady:

 - pre územie SR od 2,90 EUR s DPH 20%, pre územie ČR od 11,50 EUR s DPH 20%
- táto suma zahrňuje balné a prepravné náklady a poistenie tovaru
- expedičné náklady znáša kupujúci
- výšku expedičných nákladov ovplyvňuje hmotnosť, hodnota a zvolený spôsob prepravy zásielky
- bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov - po vzájomnej dohode a po uhradení zásielky vopred – vlastný rozvoz - platí pre vybrané mestá na území SR 1 krát mesačne
- bez úhrady akýchkoľvek expedičných nákladov - po vzájomnej dohode - prevzatie tovaru v kamennom obchode - za tovar platíte pri prevzatí tovaru
(neváhajte sa informovať)

 


07/ Dodacie lehoty:

 - dodacia lehota je od 48 hodín do 30 dní od prijatia kompletnej objednávky, v závislosti od dostupnosti tovaru, ak nie je uvedené inak
- v prípade, že tovar sa momentálne nenachádza na sklade, budeme Vás čo najskôr kontaktovať

 


08/ Potvrdenie objednávky:

 - objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie o prijatí objednávky vám zašleme
e-mailom, o dodaní budete taktiež informovaný e-mailom, v prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať

 


09/ Zrušenie objednávky:

 -v prípade, že by ste sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu stornovať Vašu objednávku, prosíme informujte nás čo najskôr o tejto skutočnosti emailom, resp. krátkou sms správou, alebo telefonicky
- nie je nutné uvádzať dôvod stornovania objednávky, stačí uviesť Vaše meno, priezvisko, kód výrobku, názov výrobku a text „storno objednávky“
- predídete tak zbytočnému zvyšovaniu našich nákladov, za čo Vám V O P R E D Ď A K U J E M E

 


10/ Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy:

- v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s týmto zákonom
- odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (emailom alebo poštou na adresu Silvius Kulich, Centrum 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika), uvedie v ňom svoje meno, priezvisko, poštovú adresu, presnú špecifikáciu tovaru, číslo a dátum objednávky, spôsob akým má predávajúci vrátiť prijaté plnenie najmä číslo účtu/poštovú adresu
- zároveň s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný doručiť v lehote do 7 dní predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený tovar v originálnom, nepoškodenom balení, spolu s dokladom o nadobudnutí vráteného tovaru (faktúra) a dokladom o zaplatení za tento tovar a to osobne alebo formou poistenej zásielky (nie na dobierku) na adresu Silvius Kulich, Centrum 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika na svoje náklady
- do 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a doručenia nepoškodeného, nepoužitého tovaru v originálnom nepoškodenom balení vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu spôsobom, ktorý v odstúpení od zmluvy určí kupujúci
- v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný, alebo sa tento nenachádza v nepoškodenom pôvodnom balení, bude predávajúci postupovať v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka
- v prípade bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru - zásielky zo strany zákazníka, bude zákazníkovi fakturovaný poplatok za náklady spojené s prepravou neprevzatej zásielky vo výške skutočných vzniknutých nákladov na prepravu neprevzatej zásielky k zákazníkovi a späť. Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná každá taká zásielka, ktorú prepravná spoločnosť, alebo Slovenská pošta vráti späť odosielateľovi ako zásielku, ktorú adresát neprevzal v úložnej dobe resp. prevzatie zásielky odmietol (s vínimkou odmietnutia prevziať zjavne poškodenú zásielku)

 


11/ Reklamácie a záručné podmienky:

 - kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia
- prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr oznámiť predávajúcemu
- poskytnutá záruka sa vzťahuje len na výrobné vady
- predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na tovare neodborným používaním výrobku, vplyvom vonkajších udalostí a chybnou manipuláciou kupujúceho s tovarom po jeho prevzatí
- na vady takéhoto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka
- predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na tovare počas jeho prepravy
ku kupujúcemu (poisťujeme všetky odosielané zásielky)
- záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak

Postup pri reklamácii:
a) informujte nás ihneď o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
Silvius Kulich, Centrum 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
c) v zásielke uveďte predmet reklamácie, vašu poštovú adresu, telefonický kontakt, emailovú adresu a priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúra)
d) prípadné reklamácie vybavíme bezodkladne k Vašej spokojnosti, individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom (najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie našou firmou)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VERÍME, ŽE VAŠA NOVÁ FIGÚRKA VÁM PRINESIE VEĽA RADOSTI A SPOKOJNOSTI

A V BUDÚCNOSTI BUDEME MOCŤ USPOKOJIŤ AJ VÁŠ ZÁUJEM O KÚPU ĎALŠÍCH

FIGÚROK, Z NAŠEJ NEUSTÁLE SA ROZŠIRUJÚCEJ PONUKY.


V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ.